Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

Sales Online

Đội ngũ nhân viên công ty

Ms Sally

Ms Sally

Kinh doanh
Ms Vicky Huyen

Ms Vicky Huyen

Chăm sóc khách hàng
Jessica Hiền

Jessica Hiền

Kinh doanh
Mr Elvis

Mr Elvis

Kinh doanh
Ms Julie

Ms Julie

Kinh doanh
Jasmine Ha

Jasmine Ha

Kinh doanh
Mr Kelvin

Mr Kelvin

Kinh doanh
Jeremy Kai Khanh

Jeremy Kai Khanh

Kinh doanh