Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

AN PHAT MINERAL (HII): ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái thông báo đính chính BCTC hợp nhất quý 2 năm 2017 như sau:
Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác:

AN PHAT MINERAL VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA TỪ CHÍNH PHỦ

AN PHÁT MINERAL NHẬN GIẤY KHEN VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

AN PHAT MINERAL: HỆ SINH THÁI AN PHÁT SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức tổng kết năm 2017 và Tất niên năm 2018.

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018

AN PHAT MINERAL PARTICIPATING IN INDIAPLAST 2018

AN PHAT MINERAL: Chúc Tết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

AN PHAT MINERAL (HII): VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

AN PHAT MINERAL (HII): Chủ tịch HII tự tin với kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng gấp đôi 2017

AN PHÁT MINERAL: Tổ chức “Tết sum vầy” Cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Yên Bái năm 2018.

ANPHATMINERAL (HII): ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN VIỆC GIA HẠN CBTT NĂM 2018

AN PHAT MINERAL (HII): TOP 100 DOANH NHÂN TRẺ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2017 VINH DANH ÔNG VŨ THANH BÌNH – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

AN PHÁT MINERAL (HII): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công dụng của bột đá

Lịch sử của canxi cacbonat CaCO3