Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

An Phat-Yen Bai Mineral & Plastic Joint Stock Company.

  • Công ty An phát – Yên Bái
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Dây chuyền sản xuất
  • Sản phẩm của công ty
  • Công ty An Phát - Yên Bái

Sales OnlineXem tất cả

Ms SallyMs SallyKinh doanh
Jessica HiềnJessica HiềnKinh doanh
Mr ElvisMr ElvisKinh doanh
Ms JulieMs JulieKinh doanh
Mr KelvinMr KelvinKinh doanh
Jasmine HaJasmine HaKinh doanh
Jeremy Kai KhanhJeremy Kai KhanhKinh doanh

Chăm sóc khách hàng

Ms Vicky HuyenMs Vicky HuyenChăm sóc khách hàng